Category Archives: Interfejs

Gestalt principi

Principi geštalt teorije vizuelne percepcije-vodič za dizajnere

„Geštalt“ je nemačka reč a prevodi se kao oblik ili forma, označavajući jedinstvenu celinu koja ima karakteristike koje su drugačije od njenih sastavnih delova i koja se ne može svesti na jednostavan broj elemenata ili delova od kojih je sastavljena.

Karakteristike celine nije moguće objasniti karakteristikama pojedinih elemenata ili njihovim jednostavnim zbrajanjem.


Continue reading

Teorija Interfejsa

Teorija Interfejsa

U knjizi Teorija interfejsa objavljenu 2014. godine, Jeknić prikazuje istoriju razvoja i značenje pojmova medij i interfejs kroz različite epohe i teorije. Upućivanjem u nastanak ovih termina Jeknić predstavlja novu perspektivu sagledavanja u posredovanju između odnosa medija i interfejsa, i time odgovara na pitanja i samog odnosa objekta i subjekta kao takvih. Analizom odnosa medija i interfejsa, stavljajući akcenat na pojam interfejsa, Jeknić narušava moderna shvatanja o nastanku i međusobnom posredovanju ovih termina.


Continue reading