Category Archives: UX/UI

Gestalt principi

Principi geštalt teorije vizuelne percepcije-vodič za dizajnere

„Geštalt“ je nemačka reč a prevodi se kao oblik ili forma, označavajući jedinstvenu celinu koja ima karakteristike koje su drugačije od njenih sastavnih delova i koja se ne može svesti na jednostavan broj elemenata ili delova od kojih je sastavljena.

Karakteristike celine nije moguće objasniti karakteristikama pojedinih elemenata ili njihovim jednostavnim zbrajanjem.


Continue reading

Teorija Interfejsa

Teorija Interfejsa

U knjizi Teorija interfejsa objavljenu 2014. godine, Jeknić prikazuje istoriju razvoja i značenje pojmova medij i interfejs kroz različite epohe i teorije. Upućivanjem u nastanak ovih termina Jeknić predstavlja novu perspektivu sagledavanja u posredovanju između odnosa medija i interfejsa, i time odgovara na pitanja i samog odnosa objekta i subjekta kao takvih. Analizom odnosa medija i interfejsa, stavljajući akcenat na pojam interfejsa, Jeknić narušava moderna shvatanja o nastanku i međusobnom posredovanju ovih termina.


Continue reading

Don't make me think

Ne teraj me da mislim

„Ne teraj me da mislim“ (Don’t make me think) autora Steve Krug-a, je obavezno štivo za sve koji žele da se bave UX/ UI. Tema knjige je zdravorazumski pristup web upotrebljivosti. Kada  govorimo o upotrebi bilo kog interfejsa, sam naslov nam otkriva suštinu onoga na šta treba obratiti pažnju.

Ljudi me često pitaju: “ Koja je najvažnija stvar koju treba da uradim ako želim da se uverim da su moj sajt ili aplikacija jednostavani za korišćenje ? “ Odgovor je jednostavan . „Ništa bitno, nikada ne treba da bude dalje od dva klika“ ili “ Govorite istim jezikom kao i vaš korisnik “ ili “ Budite dosledni . „To je …“ Ne teraj me da mislim! “ – citat iz knjige

Korisnik zaista ne treba ni u jednom trenutku da razmišlja o funkcionalnosti, ili  da ima bilo kakvu nedoumicu pri koriščenju nekog sajta ili aplikacije. 

Continue reading